Музеи

Исторически музей – гр. Килифарево

гр.Килифарево, ул.Петко Ахчиев 11
По предарителна заявка от предишния ден на тел.: 0886927014.

Град Килифарево се намира на 11 км южно от Велико Търново. Експозицията на музея, разположена в строената през първата половина на ХІХ в. Саралиева къща има общоисторически характер. Чрез богат документален, снимков и веществен материал се представя най – ранната и средновековна история, епохата на османското владичество и Възраждането, материалната и духовна култура на населението в Килифарево и района.

Етнографската част от експозицията e разгърната в два плана: интериор на богато занаятчийско семейство от края на ХІХ в., в който съжителстват българският и европейският бит и интериор на традиционен селски бит също от ХІХ в.

Материалната култура и етнографските особености на района са изложени посредством открита експозиция в специално направени навеси в двора на къщата. В естествената си среда е разположен богат веществен материал от суровини, инструменти и производи на селското стопанство, транспорта и характерните тукашни занаяти и добавъчни поминъци – коларство, бъчварство, кацарство, виларство, предачество, мутафчийство, грънчарство, каменоделство и др. от втората половина на ХІХ – началото на ХХ в.

Впечатляваща е и представената голяма колекция от оброчни и надгробни плочи – истински шедьоври на каменната пластика от Възраждането.

В приземния етаж на къщата е оформена художествена галерия съдържаща различни картини, графики и скулптури.

Loader
Още обекти

Разгледай още

Shopping Basket