XXVII Старопланински събор

XXVII Старопланински събор „Балкан фолк 2024“

08 май
ср, 8 май 2024
Начало
13 май
пн, 13 май 2024
Край
Велико Търново Летен театър

XXVII Старопланински събор „Балкан фолк 2024“

Музикални празници „Евро фолк“ се провеждат от 2003 г. в различни градове и държави на Европа. От 2007 г. те са под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ. Характерна особеност на Музикалните празници „Евро фолк“ е, че всички сценични изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника. Най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 20 кабелни телевизии в България и по сателитните телевизии „Родина ТV“ и „T.TV.I.“, както и по телевизия „EuroFolkTV“ със свободен Интернет достъп от целия свят. С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници „Евро фолк“ за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Shopping Basket