Международно изложение

Международно изложение „Културен туризъм“

18 апр.
чт, 18 април 2019
Начало
20 апр.
сб, 20 април 2019
Край

Можете да посетите официалния сайт на МТИ „Културен туризъм“ – www.culturaltourism.info

Заявката за участие моля изпращайте на ел. поща: [email protected].

За въпроси и уточнения: 062/ 622 148; 0887/ 659 829

Крайният срок за получаване на заявки за участие е 29-ти март 2019 г.

Международното туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново, е първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация. Вече дванайсет години държавните и неправителствените организации, общините и музеите, научните среди и бизнесът представят във Велико Търново своята дейност, добри практики и събития, които променят нагласата у нас към един от най-интересните и нестандартните видове туризъм. Нарушавайки наложената през последните 20 години структура на българския туризъм, културният туризъм доказва своя потенциал независимо от закъснелите инвестиции в неговото настояще. Гаранция за развитието и ефективността му в бъдеще е промяната в обществените нагласи за стойността и значението му като вид туризъм с изключителна привлекателност за европейските туристи.
Съхраняването на живата памет и традициите, на материалните и нематериалните обекти на културно-историческото наследство, разнообразяването на специалните събития и атракциите е недостатъчно, ако не се вписва в една цялостна концепция за развитие на културния туризъм. Отношението и използването на културното наследство, архитектурните факти, монументалното изкуство, културните събития, фестивалния живот като цяло определят уникалността на този вид туризъм. В отговор на най-трудния въпрос обаче – как развитието на културния туризъм да гарантира запазване на културно-историческото наследството в България, се налага все по-категорична промяна в начина на мислене и действие, с разбирането, че то е най-ценният източник за разнообразието на туристическия продукт.
Тенденциите и проблемите в туристическата индустрия, промяната в психологически нагласи на потребителите, въздействието на новите технологии изискват актуализация на критериите за запазване на заобикалящата ни културна и природна среда. Профилът на потребителите на културния туризъм ги определя като по-нестандартни и претенциозни личности, като по-интелигентни и по-платежоспособни туристи. Те са специфичната публика, която „търси” миналото като образ и преживява спомените като реалност, „видима” именно чрез културното наследство. Много са възможностите за рекламиране и представяне на културното наследство така, че да бъдат ангажирани най-важните публики, от които зависи неговото популяризиране. Сред тях са участието в регионални, национални и международни изложения и борси. Те гарантират разпознаваемост, изграждат имидж на дестинацията и привличат туристите, които са по-информирани и по-заинтересовани от добрите културни практики.
„Културният туризъм – мисията на Велико Търново” представя Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, организирано за първи път през 2004 г. Анализирайки най-напред някои основни теоретични понятия в контекста на разбирането на културния туризъм, в изследването се доказва значението на туристическите изложения за информирането, рекламирането и популяризирането на туризма. През призмата на рекламата, връзките с обществеността и специалните събития са показани резултатите от професионалната дейност в областта на културния туризъм в десетки български музеи, общини, университети, асоциации и организации.
С богат доказателствен материал са изведени най-силните страни за успешното развитие на града и региона на различните видове културен туризъм: културно-исторически, фестивален, образователен, религиозен и др. Уникалните история, култура, архитектура, запазените традиции и обичаи, заедно с предлагане на качествен туристически продукт донесоха признанието на Велико Търново като балканска столица на културния туризъм.
Подробно е проследено създаването и утвърждаването на борсата във Велико Търново в периода 2004–2011 г., както и изработването на нейната печеливша схема: борса с щандове, дискусионна програма, съпътстващи събития (изложби, спектакли, концерти, премиери на книги, демонстрации на занаяти, възстановки на обичаи). Заедно с основния организатор – общинска агенция „Царевград Търнов”, и организаторите – Община Велико Търново, БХРА, АБТТА, е представена подкрепата на държавата и бизнеса в утвърждаване на форума. Представено е учредяването от второто издание на изложението на единствения филмов фестивал у нас с туристическа тематика – „На източния бряг на Европа”.
В книгата са използвани актуални изследвания на водещи автори по темата, документи на български и чуждестранни организации, журналистически публикации, снимки, които се публикуват за първи път, интернет източници. С цел максимално предаване на автентичността на събитията, които се представят, са използвани архивни материали от седемте издания на борсата. Специално за изследването са направени интервюта с над 50 представители на туристическия бизнес, туристически организации, директори на музеи, представители на общини и дългогодишни участници в изложението. Анализираната подробно конкретна история и практика на изложението е пример за утвърждаването на един уникален форум във време на макар и закъснял, но изключителен интерес към бъдещето на културния туризъм в България.

Shopping Basket