Самоводска чаршия

Шекерджийница

Шекерджийницата на Самоводска чаршия  се намира на около 50 метра след площадчето в средата й, при слизане в посока площад Велчова завера.

В хубавите дни гостите на града могат да поседнат пред шекерджийницата на характерна ниска масичка (паралия, синия) с трикраки столчета, а обстановката вътре е като в търновска къща от началото на XX век.
Дали в уютната обстановка вътре или вън „на тиферич”, тук може да се изпие ароматно кафе на пясък с бяло сладко и на сладки приказки- така, както българите са отмаряли навремето.

Заради натуралните продукти и автентичната технология на производство от XIX век, шекерджийницата е маркирана със знака „Самоводска чаршия- Ръчна изработка”.

Loader
Shopping Basket