Манастири

Петропавловски манастир

гр.Лясковец

Петропавловският манастир край гр. Лясковец води легендарното си начало от първата половина на Х в. Наричалсее „Боянов скит“ и от там се предполага, че негов основател е Боян Магът, син на цар Симеон. По-вероятно е да е основан от братята Асеновци и да е играл роля в подготовката на Всенародното въстание през 1185г. срещу Византия. И той споделя съдбата на събратята си през 1393г. Възстановен през 1422 г., бива опожарен в 1598г. и пак се съгражда към 1662г. В 1708г. Петър Велики го дарява с позлатено евангелие, което се пази в Църковния музей в София. В него са пребивавали Софроний Врачански, Неофит Бозвели и Максим Райкович, който е бил кратковреме и игумен на манастира. Митрополит Иларион Макариополски открива в манастира през 1872г. първото българско духовно училище, известно в последствие като Петропавловска духовна семинария.

Loader
Още обекти

Разгледай още

Shopping Basket