Самоводска чаршия

Грънчар

От  повече от 30 години лъчезарната грънчарка Нина Нешева е една от емблемите на старинната улица на занаятите във Велико Търново. За нея казват, че е изследователката и пазителката на търновската царска сграфито керамика. „Глината е моята връзка със земята, тя е корените ми и моята същност“, споделя Нина Нешева.

Изпод топлите длани на Нина Нешева за три десетилетия на Самоводската чаршия във Велико Търново са излезли хиляди керамични чинии и грънци. Майсторката е сред занаятчиите с най-дългогодишен опит на улицата на занаятите в старата столица.

Loader
Shopping Basket