„СОФИ МАРИНОВА – 25 години на сцената“ 

„СОФИ МАРИНОВА – 25 години на сцената“ 

19.09.2023 г.-20:00 ч.   

гр.Велико Търново

Дворец на културата и спорта

ДКС Велико Търново, бул. „Краков“ 3

„СОФИ МАРИНОВА – 25 години на сцената“

концерт на КУ-КУ Бенд и Софи Маринова

Shopping Basket