Откриване на изложба „Реката. Наследство на времето

Откриване на изложба „Реката. Наследство на времето“

05 сеп.
вт, 5 септември 2023
Начало

Откриване на изложба „Реката.
Наслед
ство на времето“

05.09.2023г. 17:30 гр.Велико Търново,

Художествена галерия „Борис Денев“ Художествена галерия „Борис
Денев“ и Художествена  галерия „Жорж  Папазов“/ Мартин Митев 0878253007 vt_bdenevgallery@ abv.bg https://www.facebook.com/photo/?fbid=620594910218418&set=a.400718172206094

Shopping Basket