Изложба Back to Lоslo / Preliminary Course

Изложба Back to Lоslo / Preliminary Course

01 дек.
пт, 1 декември 2023
Начало
град Велико Търново Клуб ТАМ

Изложбата Back to Laslo е намигване, съпроводено с респект към един конкретен период (1919-1933), към Генералните принципи на Баухаус, всеопределящи бъдещето, което е наше визуално настояще. Тя е и сериозен поглед към невероятния Ласло Мохоли Наги, завръщане към идеите на модернизма през съвременен дискурс и медии.

Shopping Basket