Изабела Шопова на среща с читателите от Велико Търново

Изабела Шопова на среща с читателите от Велико Търново

03 авг.
чт, 3 август 2023
Начало
03 авг.
чт, 3 август 2023
Край

На 03.08.2023 г. от  19:30 ч. в  гр.Велико Търново Клуб „ТаМ“ Изабела Шопова на среща с

читателите от Велико Търново

Shopping Basket