Short Film: Neighborhood Stories

Short Film: Neighborhood Stories

31 Aug
Thu, 31 August 2023
Start date

31.08.2023 – 20.00 h.

Veliko Tarnovo

TaM Club, 16 Velcho Jamdzhiyat Street

Short Film: Neighborhood Stories

Kinematograf.BG,,TaM”

Shopping Basket